Měření a regulace, systémy řízení

Vítáme Vás na stránkách firmy orientované na zavádění systémů měření a regulace v oboru BPS stanic, tepelných strojů, vytápění a větrání s cílem hospodárného provozu (úspora energií).

obr
 • Rychlý kontakt
 • Jiří Černý
  +420 602 433 814

Komplexní služby v oblasti Měření a Regulace jsou jednou z našich domén.

Pro naše zákazníky zajišťujeme:

 • Vypracování projektové dokumentace systému
 • Dodávky a montáž kompletního systému
 • Záruční a pozáruční servis vč. servisní pohotovosti
 • Dálková správa a diagnostika
 • Programování PLC / SCADA, BMS a softwarová podpora včetně uživatelských vizualizací
 • Konzultace a technické poradenství

Součástí dodávek je také hardware a vlastní tvorba aplikačního a řídícího software pro vizualizaci, řízení, archivaci dat apod.

Projektování systémů
měření a regulace

Systémy řízení Projekty na klíč Využívané technologie Sběr a archivace dat Výroba rozvaděčů

Projektovou dokumentaci zpracováváme v následujících úrovních:
 • Pro potřeby úvodní studie
 • Pro stavební povolení
 • Zadávací projektová dokumentace
 • Realizační projektová dokumentace
 • Projektová dokumentace skutečného stavu

Jsme specializováni v oborech pro technická zařízení budov a energetiku. Zkušenosti nám umožňují navrhovat měření a regulaci i pro související obory jako venkovní a vnitřní osvětlení, zdroje energie .

Dodávky a montáž zařízení

JSME VYBAVENI TECHNICKY I PERSONÁLNĚ K ODBORNÉ INSTALACI:
 • Silnoproudé elektrické soustavy do 1000 V
 • Slaboproudé polní instrumentace
 • Automatizační systém včetně software
 • Začlenění do nadřízeného systému sběru a vyhodnocení dat.

Kvalitní řídící jednotky Vám umožní předcházet zbytečným výpadkům, odstávkám a podobným potížím. Z tohoto důvodu používáme pouze komponenty a systémy od renomovaných dodavatelů.

Rozsah našich realizací zahrnuje systémy pro:
 • rezidenční projekty
 • komerční projekty
 • veřejně prospěšné projekty
 • průmyslové projekty
 • zdroje tepla a energie
 • rozvody tepla a chladu

Servis pro měření a regulaci

S vědomím toho, že na spolehlivosti našich dodávek závisí řada provozů, je nedílnou součástí našich služeb poskytování záručního a pozáručního servisu včetně vzdáleného dohledu. Naše servisní středisko poskytuje nepřetržitou pohotovost a připravenost kdykoliv zasáhnout na celém území České republiky.

Pravidelný servis systémů pomáhá zvýšit spolehlivost a efektivitu instalovaných technologií a zajistit bezproblémový provoz 24 hodin denně. Využitím těchto služeb a uzavřením servisní smlouvy lze snížit náklady spojené s údržbou a opravou jednotlivých zařízení a zároveň tyto náklady lépe plánovat. Poruchy, nežádoucí jevy a údržbu preventivně vyhodnocujeme a navrhujeme zákazníkovi kroky k optimalizaci provozních nákladů.

Naše servisní služby zahrnují:
 • Konzultační a technická podpora
 • Preventivní servis - zpracování plánu periodického servisu, uzavření servisní smlouvy, provádění preventivních prohlídek, revize výchozí a periodické dle zákona, aktualizace a údržba softwaru
 • Operativní servis - opětovné uvedení zařízení do funkčního stavu na základě nahlášené poruchy
 • Servisní pohotovost
 • Dálková správa a diagnostika
 • Reporting
 • Vyhodnocení a optimalizace
 • Archivace a zálohování dat

Vizualizační dispečerský systém

Nedílnou součástí našich služeb je i vizualizace dat z technologických procesů – dispečerský systém na PC i online. Vizualizace naměřených hodnot a celých procesů Vám pomohou snížit náklady na kontroly a výjezdy k zařízení i zamezit haváriím a dalším problémům.

Vizualizační dispečerské systémy jsou vhodné například pro oblast teplárenství, víceúčelové haly, průmyslové závody apod.

Jedná se o přenos dat po datové sběrnici a jejich následné grafické zobrazení na počítači. V případě požadavku je možné načtené hodnoty přenést do zabezpečeného internetového prostředí.

Součástí vizualizace je také:
 • Pravidelné ukládání naměřených hodnot do souborů historie
 • Matematické výpočty s naměřenými daty
 • Grafické i tabulkové zpracování
 • Možnost připojení dalších uživatelských PC
 • Možnost online vizualizace

Konzultační, poradenská a inženýrská činnost

V rámci naší poradenské činnosti zákazníkům nabízíme:
 • Zpracování studií, posudků a následná technická pomoc
 • Konzultační a poradenská činnost při opravách a modernizacích technologických zařízení
 • Vypracování systémových řešení a zpracování projektů pro ovládání a řízení technologických zařízení budov
 • Vypracování konkrétních návrhů a řešení úloh v oblasti automatizace, měření a regulace na základě podkladů dodaných zákazníkem
 • Posudky technického stavu nejrůznějších technologických zařízení,
 • Návrhy a opatření na prodloužení životnosti zařízení s možností zvýšení užitné hodnoty
 • Vypracování návrhů a studií sloužících jako podklad pro budoucí projektovou dokumentaci