Měření a regulace, systémy řízení

Firma ellajn s.r.o. Montáž a opravy MaR založené v roce 1994 se zaměřením na realizaci zakázek v oblasti měření a řízení technologických procesů, budov a strojních zařízení.

kariera

Komplexní služby v oblasti Měření a Regulace jsou jednou z našich domén. Zajišťuje komplexní dodávky na klíč v oblastech:

  • měření a regulace technologických zařízení v keramickém, sklářském, strojírenském a hutním průmyslu
  • Drealizace systému řízení bioplynových stanic
  • řízení vytápění a větrání budov
  • sledování a záznam odběru energií
  • montáže a osazování rozvaděčů pro plynové průmyslové spotřebiče
  • záruční a pozáruční servis

Stěžejní oblasti působení:

Firma zabezpečuje komplexní řešení záměrů zákazníků formou finálních dodávek nebo jako subdodavatel. Zajišťuje dodávky a montáž všech komponent souvisejících s realizací zakázky ve spolupráci s firmami, které jsou garantem jejich vysoké kvality. Spolu s předáním zařízení do provozu je provedeno zaškolení obsluhy, předána technická dokumentace a podmínky záručního a pozáručního servisu. Při realizaci zakázek na bázi řídicích systémů firma preferuje český řídicí systém Tecomat kolínské firmy TECO a.s., Simatic firmy Siemens a X20 od firmy B&R automation. K řídicím systémům je nabízena široká škála zobrazovacích a ovládacích panelů operátora. Při tvorbě programového vybavení jsou využívány a aplikovány nejnovější poznatky z oblasti teorie řízení (fuzzy řízení , adaptivní systémy řízení, optimální systémy řízení,...). Dle přání zákazníka firma zabezpečuje vizualizaci řízené technologie na standardním PC, včetně dokumentace a archivace naměřených dat.

Firma realizuje montáž rozvaděčů dle zadané dokumentace, nebo dle slovního zadání funkcí řízeného objektu. Dokumentace je pak vytvořena a předána zákazníkovi spolu s osazeným a funkčním rozvaděčem.